...věnovat se dětem, to je budoucnost nás všech...

Jsme  zájmový spolek, jehož hlavním cílem je  vzdělávat děti v oblasti preventivních programů a poskytování první pomoc. Děti školí pouze profesionálové v daných oborech a základem je interaktivní výuka obohacená o praktické nácviky, zkušenosti z praxe, modelové situace a kvalitní výukové materiály