Dětská skupina Helfík  


V rámci projektu je realizován provoz dětské skupiny s pracovním názvem Bublinky. Místem realizace projektu je Rybnická 46, Brno. Zařízení je určeno pro širokou veřejnost a je provozováno na základě zákona o dětské skupině.

Registrovaný název: Dětská skupina Helfík

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014255
Termín realizace: 1.7.2019 - 30.6.2022

Kontaktní osoba: Renata Höklová  tel.777 281 451

Více na: https://www.dsbublinky.cz/kopie-ds-bublinky-brno-kohoutovice