Realizujeme "Dítě a zvíře"

03.03.2020

Pes a dítě, dítě a zvíře - bezpečné chování a soužití dětí a zvířat, preventivní program s ohledem na prevenci úrazovosti dětí při kontaktu se zvířaty. Na základě pozitivního ohlasu na projekt "Dítě a pes" jsme jej díky podpoře Jihomoravského kraje rozšířili o  další prevenci. Děti jsou seznamovány s bezpečným přístupem k velkým zvířatům, zejména koním. Mají možnost zjistit, jak se chovat k zvířatům v ohradách, při přímém kontaktu s koněm tak, aby si vzájemně nemohli ublížit.  Teoretické základy jsou rozšířené a praktické ukázky a nácvik základních principů.