Projekt Dítě a pes

podpořil Jihomoravský kraj

vychází z potřeby edukace dětí v oblasti bezpečného kontaktu se psy

Pes může být kamarád, psychická opora, pomocník, ale i velký problém a riziko. Nejde o hračku a je nutné k tomuto faktu s tímto vědomím přistupovat. 

cílová skupina: děti školního věku,

kde projekt realizujeme? : přímo ve školách, školních družinách, prázdninovách táborech aj.

jak výuka probíhá? děti se nejprve seznámí pomocí vyprávění, rozhovorů, obrázků, plyšových modelů se základními principy bezpečného přístupu ke psům. Součástí vlastní výuky je i kontakt dítěte se psem. Probírány jsou zejména potenciálně nebezpečné a kolizní situace, které často vedou k poranění dětí. Za pomoci živého psa a plyšových psů děti nacvičují, jak se zachovat v jednotlivých situacích. Nácvik probíhá za dohledu zkušeného psovoda tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.