Projekt dítě a pes

Pes může být kamarád, psychická opora, pomocník, ale i velký problém a riziko. Nejde o hračku a je nutné k tomuto faktu s tímto vědomím přistupovat. Česká republika zaujímá v rámci Evropské unie druhé místo v poměru počtu psů na počet obyvatel.  


Náplní projektu je seznámit dětí se základními principy chování psů a naučit je přistupovat ke psům bezpečně, čímž dojde ke snížení rizika napadení dětí psem.

 Současně jde o to vyhledat v rodinách problémově se chovající psi, a tím pádem eliminovat rizikové prostředí ohledně bezpečnosti soužití rodiny s dětmi a zvířetem. Rodinám se zachyceným potenciálně nebezpečným zvířetem bude poskytnuta pomoc ke zlepšení situace, a tím tedy i zabránění případnému poranění dítěte nebo jiného člena rodiny.  

  Přednáška pro děti ve školách a školkách v rozsahu vyučovací hodiny vedená zkušeným lektorem psovodem, včetně praktických ukázek práce se psem. 


dotazník pro rodinu, který si děti doma vyplní s rodiči a následně odevzdají ve škole. Cílem je odhalit problémové chování zvířat v domácím prostředí, prevence případných napadení, útoků, screening potenciálně problémových psů. 

 brožurku s malovanými obrázky a příběhy, jak se bezpečně chovat k pejskům. 


Vrácené dotazníky budou vyhodnoceny a prostřednictvím školy vráceny zpět do rodin. Rodinám bude na základě dotazníku nabídnut seminář, dle zjištěných informací. 


seminář práce s problémovým psem - určený pro rodiny, kdy bylo z dotazníku zvíře vyhodnoceno jako potenciálně problémové. Náplní je  individuální řešení konkrétních problémů s profesionálním psovodem a konzultace práce s rodinou. 

seminář pořízení a výběr psa - určený pro rodiny, které plánují pořízení psa.  Náplní je individuální  posouzení představy rodiny o využití zvířete, prostorové možnosti, časové možnosti, počet členů a jejich pracovní a volnočasové využití a dle těchto faktorů bude doporučeno vhodné plemeno. 

podpora projektu: město Brno, Jihomoravský kraj