Projekt Dítě a zvíře

podpořil Jihomoravský kraj

vychází z potřeby edukace dětí v oblasti bezpečného kontaktu se zvířaty 

cílová skupina: děti školního a předškolního věku

kde projekt realizujeme: přímo ve školkách, školách, školních družinách, prázdninovách táborech aj.

jak výuka probíhá? děti se nejprve seznámí pomocí vyprávění, rozhovorů, obrázků, plyšových modelů se základními principy bezpečného přístupu ke zvířatům. Součástí vlastní výuky je i kontakt dítěte se živými zvířaty, ty jsou prezentovaná psem a poníkem. Probírány jsou zejména potenciálně nebezpečné a kolizní situace, které často vedou k poranění dětí.